Inktspotprijs gered

Inktspotprijs gered

1833
DELEN
Pers en Prent

De Inktspotprijs is voorlopig gered. Het voortbestaan was in acuut gevaar gekomen door het stopzetten van de subsidie door Stichting Democratie en Media. De afgelopen dagen meldden zich spontaan nieuwe sponsors, waardoor deze belangrijke (en enige) prijs voor cartoonisten voorlopig kan blijven bestaan.

Na het verschijnen van een opiniestuk in de Volkskrant door cartoonist Tjeerd Royaards op woensdag 28 juni werd van diverse kanten steun toegezegd. Naast een aantal gulle giften door particulieren en bedrijven lieten twee grote partijen weten dat zij op structurele basis willen steunen: Nieuwspoort en Beeld en Geluid.

Perscentrum Nieuwspoort (waar jaarlijks de feestelijke prijsuitreiking plaatsvindt) liet weten dat zij, na een jarenlang partnership van de Inktspotprijs en de expositie, voor 5 jaar als sponsor zal optreden. “Nieuwspoort vindt dat politieke prenten naast het geschreven woord en beeld en geluid deel uitmaken van haar DNA, en dat zij een belangrijke bijdrage leveren aan het hoofddoel van het perscentrum: het uitleveren van informatie. Daarbij staat Nieuwspoort voor ‘het vrije woord’, waar beeld onlosmakelijk mee verbonden is en dus onderdeel van uitmaakt. Publicatie van cartoons visualiseert kort en krachtig dat er sprake is van vrije meningsuiting.”

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid nam contact op met de mededeling dat zij structureel de gestopte subsidie door Stichting Democratie en Media zal overnemen. In een persbericht gisteren meldde zij, bij monde van algemeen directeur Jan Müller: “Beeld en Geluid vertelt het verhaal van mens, media en maatschappij in zijn volle breedte. Zeker na de recente fusie met het Persmuseum zijn wij er dan ook trots op dat we ook deze vorm van media en het vrije woord kunnen ondersteunen.”

Dankzij Beeld en Geluid en Nieuwspoort is Stichting Pers & Prent (dat door enkel vrijwilligers wordt gerund) voorlopig uit de gerezen financiële problemen. Wij zijn onze nieuwe sponsors, alsmede alle andere gulle gevers – klein of groot – zeer dankbaar. Het is van groot belang dat het werk van cartoonisten onder de aandacht blijft worden gebracht, zeker in het huidige tijdsgewricht.

Speciaal woord van dank gaat nog uit naar een wel heel riante gift van een particulier: Jens van Egmond, die na lezing van het opiniestuk van Tjeerd Royaards besloot zijn op het werk (Cardano) verdiende bonus van 5.000 euro in zijn geheel aan Pers en Prent te schenken.