Workshop Jong Talent

Workshop Jong Talent

1256
DELEN
jong talent

Het Belgisch Stripcentrum / Stripmuseum organiseert 15 februari de interessante workshop Jong Talent. Het is een jaarlijkse ontmoeting tussen jonge stripauteurs en uitgevers.

Het belangrijkste doel van de workshop is een platform te creëren voor contacten tussen enerzijds jonge tekenaars en scenaristen, die al dan niet een stripopleiding volgen, en anderzijds vertegenwoordigers van Belgische en buitenlandse uitgeverijen. De contacten kunnen verschillende vormen aannemen : het overhandigen van documenten of een project, het opvolgen van een project waarover al eerder contact bestond, collectieve of individuele raadgevingen, contractbesprekingen,…

De workshop Jong Talent is gratis voor alle deelnemers, auteurs en uitgevers, en vindt plaats op 15 februari 2017, in de lokalen van het Belgisch Stripcentrum, Zandstraat 20 in Brussel (België). De open workshop, die na inschrijving toegankelijk is voor alle geïnteresseerden, begint om 14:00 en eindigt om 17:00 uur. ‘s Ochtends kunnen uitgevers indien ze dit wensen van de lokalen gebruik maken voor hun persoonlijke afspraken.

Het BSC vraagt aan alle deelnemers om zich op voorhand in te schrijven per mail op het adres visit@stripmuseum.be (voornaam, naam, e-mail, eventueel een blog of website). Het aantal afspraken per uitgever is beperkt tot maximum 20 personen. Vanaf dit jaar zullen tickets per uitgever de afspraken regelen.

Bij de inschrijvingen kunnen auteurs ons 4 uitgevers doorgeven die ze graag zouden ontmoeten tijdens de workshop. We garanderen voor minstens 1 van de gevraagde uitgevers een ticket. De dag zelf worden de resterende tickets door een balie van het BSC verdeeld vanaf 13:45 uur.

Na de workshop zal de complete lijst met de gegevens van de jonge auteurs aan alle deelnemende uitgeverijen overgemaakt worden.

Het BSC moedigt de jonge tekenaars en scenaristen aan om zich goed voor te bereiden op de ontmoeting, des te meer omdat de tijd voor ieder afzonderlijk gesprek beperkt is. Het BSC behoudt zich het recht voor om te ontmoetingen in tijd te beperken in het belang van alle deelnemers.

De uitgeverijen die met minstens één afgevaardigde zullen aanwezig zijn op de workshop zijn: (lijst op 4 januari 2017) :

–       64_page
–       Ballon Media
–       Bries
–       Casterman
–       Dargaud
–       Dupuis
–       L’employé du Moi
–       Le Lombard
–       Oogachtend
–       Pulp de Luxe
–       Sandawe
–       Scratch Books
–       Standaard Uitgeverij
–       Stroke/Stripgilde

Een Nederlandstalige en een Franstalige auteur zijn eveneens beschikbaar voor onafhankelijke commentaren op de portfolio’s.