Home Nieuws Integrale ‘De zoon van de Arend’ is nog geen revolutionaire hoogvlieger

Integrale ‘De zoon van de Arend’ is nog geen revolutionaire hoogvlieger

Morvan d’Andigny is de zoon van een vooraanstaand politicus en daarmee een aristocraat. Op het moment dat de Franse Revolutie uitbreekt is het gedaan met de gevestigde macht en de jongen moet lijdzaam toezien hoe zijn vader terechtgesteld wordt. Hij sluit zich noodgedwongen aan bij het republikeinse leger onder leiding van generaal Napoleon en ontpopt zich als geboren leider.

Door Bastiaan van Esch

De reeks start rond 1793 en de bevolking heeft honger. Een opstand volgt. Rijk of arm: iedereen staat in de rij voor de bakkerij. Morvan probeert op een eerlijke manier ook een brood te bemachtigen, maar dan gaat het mis. Een groep revolutionairen weigert te betalen en er ontstaat wanorde in de straten.

Revolutie
Mensen die voorheen aan de macht waren, worden nu opgejaagd en gevangengenomen en eindigen onder de guillotine. De adel heeft het verbruid. De monarchie moet verdwijnen en het volk moet het voor het zeggen krijgen. Het wordt tijdens een revolutie een grote puinhoop. Morvan neemt een dappere beslissing: hij vlucht uit de Franse hoofdstad en neemt voor zijn veiligheid de sabel van zijn vader mee. Dit is tevens het enige dat hem herinnert aan zijn heldhaftige vader.

De tijd verstrijkt
In een herberg komt hij in een hachelijke situatie terecht, waarbij de uitbaters geconfronteerd worden met hun schuldeisers. De herbergiers bieden aan te doen wat ze willen met de vrouw die boven ligt te slapen, als ze hen maar met rust laten. De jongen krijgt alles mee wat er gebeurt en is eergevoelig. Hij is erop gebrand om deze situatie te keren. De vrouw in kwestie blijkt een belangrijke pion te zijn in het Franse verzet. Midden in de nacht vertrekken ze per koets en ze neemt Morvan mee.

De zwarte sjaals
Morvan wil in het tweede verhaal op zoek gaan naar de moordenaars van zijn vader. Hij zal geduldig moeten zijn, want de heldhaftige soldaat komt onder de vleugels van barones Hortense. Dit is de vrouw die hem meenam uit de herberg. De dame brengt hem in aanraking met de leden van de zwarte sjaals. Hier ziet hij dat de verantwoordelijken voor de dood van zijn vader binnen handbereik zijn. Hij merkt met grote tegenzin op dat het grotere belang zwaarder weegt dan zijn persoonlijke vete. Zijn wraak zal komen, maar deze zal zoet zijn. De plicht roept en zijn weg leidt hem af van het uiteindelijke doel om gerechtigheid te vinden voor zijn vaders dood. Per schip vertrekt hij naar het land van de Farao’s. Een loodzware veldtocht wacht.

Egypte
Napoleon heeft zich in de loop der jaren ontpopt als globetrotter en met zijn manschappen heeft hij Egypte op het oog. Hij is vastbesloten om het land van de Nijl aan zijn palmares toe te voegen. De manschappen trekken onder leiding van kapitein Picaud en samen met professor Nathan de woestijn in. In Dendera zouden grote schatten liggen, maar inheemse stammen vormen een groot gevaar. Met gevaar voor eigen leven wordt de veldtocht voortgezet.

Titanenstrijd
Onderlinge spanningen tussen Morvan, die inmiddels gepromoveerd is tot luitenant, en de soldaten enerzijds en kapitein Picaud anderzijds lopen hoog op. Er ontstaat een titanenstrijd om de rust terug te laten keren in het kamp. In de hitte van de woestijn trekken de soldaten verder en staan aan de vooravond van nog heel wat hete avonturen.

Tekeningen worden steeds beter
Het verhaal over Morvan wordt door Daniël Vaxelaire rustig opgebouwd. De drie verhalen staan redelijk op zichzelf, maar het is niet te doen om de losse episodes goed te lezen zonder de kennis te hebben van de voorgeschiedenis. De tekeningen zijn in het begin nog niet bepaald overtuigend, met uitzondering van de paarden. De viervoeters zijn vanaf de eerste tekening van een buitengewone klasse. Michel Faure toont zich op dit vlak een kunstenaar. De rest vind ik niet overtuigend, maar naarmate de reeks vordert, stijgt de kwaliteit van de andere tekeningen gestaag.

Zoon van de arend? 
De leeuw op het Nederlandse wapen is voor iedereen een bekend beeld. In Frankrijk is dat de trotse haan, maar dat was eind 18e eeuw nog niet het geval. De arend zou het symbool worden van de Franse revolutionaire strijdkrachten. De soldaten kregen naar verloop van tijd de bijnaam Zonen van de Arend. Een sterke titel voor een stripreeks over Morvan d’Andigny ten tijde van de Franse revolutie en de opmars van Napoleon.

Inhoudelijk dossier
Er is ontzettend veel gebeurd in de periode waar Morvan zijn avonturen beleeft. Voor een correcte duiding en toelichting op de terminologie is een uitgebreid dossier opgenomen. Je leest over de motivatie van de scenarist om juist over deze periode een stripreeks te maken, over wanneer De zoon van de arend voet aan de grond kreeg in Nederland en hoe lang de reeks al loopt.

Eindoordeel
Het verrassende aan deze eerste integrale publicatie is het gemak waarmee je in het verhaal gezogen wordt. Er wordt veel informatie gedeeld en dat wordt spelenderwijs uitgerold in de verschillende verhalen die je voorgeschoteld krijgt. De reeks had een stuk krachtiger kunnen zijn, wanneer de tekeningen van het papier af zouden spatten. De Franse Revolutie moet je bovengemiddeld interesseren, wil je het geheel echt kunnen waarderen.

De zoon van de Arend – 1. Revolutie
Scenario: Daniël Vaxelaire
Tekeningen: Michel Faure
Uitgeverij: Arboris
Aantal pagina’s / hardcover / € 34,95

Haal die boek bij je favoriete winkel of bestel direct online: