Home graphic novel Recensie De Nederlaag 2/2: Krijgsgevangene… en nu?!

Recensie De Nederlaag 2/2: Krijgsgevangene… en nu?!

Amédée Videgrain zit met de gebakken peren: het Franse leger heeft zich zojuist, in juni 1940, overgegeven aan de Duitsers. Omdat hij soldaat is, is hij nu dus krijgsgevangene… Hoe gaan de Franse soldaten met deze status om? Wat betekent dit voor de dagelijkse gang van zaken? Hoe worden ze door de Duitsers behandeld? Maar vooral: hoe gaat Amédée hiermee om? Daar draait het vooral om in het slot van dit boeiende tweeluik.

Door Martijn Douma

In deel 1 hebben we Videgrain, onderwijzer van beroep, leren kennen als een nuchter persoon. Lijdzaam ondergaat hij zijn tocht om bij zijn regiment te kunnen aansluiten. Hij weet dat zijn voetreis deel uitmaakt van de aanloop naar de overgave door het Franse leger, maar wil zich niet uit het veld laten slaan.

Nederlaag
Met de Franse nederlaag verandert zijn situatie flink: zijn vrijheid is hij kwijt, hij moet doen wat de Duitsers hem en alle andere Franse soldaten opdragen te doen. We volgen zijn dagelijks leven, dat zich (nog steeds) in een laag tempo voorbij lijkt te trekken. Veel praten, hangen, slapen, afgewisseld met contacten met de Duitsers die de ene keer best aardig uitpakken en de andere keer uitmonden in gruwelijkheden.

Lange mars
In een schier eindeloze stoet wordt het verslagen Franse leger lopend in de richting van Duitsland gestuurd. Hun bestemming en lot is onbekend. De lange mars voltrekt zich in de volle zon. Er is nauwelijks eten of drinken. Niet iedereen kan met deze situatie omgaan, sommigen beginnen vreemd gedrag te vertonen. Anderen helpen de Duitsers een handje. En dan zijn er soldaten die zich niet willen neerleggen bij de nederlaag: zij denken aan ontsnappen en willen hun kans grijpen zodra die zich aandient.

Ismaël
Videgrain sluit in de stoet nieuwe vriendschappen, waaronder met een soldaat afkomstig uit een Afrikaanse kolonie van Frankrijk genaamd Ismaël. Deze ‘kolonialen’ zijn ver van huis, vechten in een oorlog die niet de hunne is, maar worden door het merendeel van de Fransen met de nek aangekeken. Videgrain wil niets liever dan terugkeren naar zijn vrouw en kind, koste wat kost. Net als in deel 1 leren we hem nu ook niet echt beter kennen. Maar we zijn ooggetuige van zijn acties, zijn worstelingen om datgene te doen wat het beste is.

Buitengewoon boeiend
De kracht van dit verhaal is dat Rabaté dingen niet groter maakt dan ze zijn. De gesprekjes tussen de soldaten onderling gaan over hun beroep en gezin. Tussendoor moet er gegeten worden, geslapen, behoeftes gedaan. De beklemming, frustratie en spanning druipen ervan af. Een groots verhaal vol heldhaftige verzetsdaden is dit niet, maar wel een buitengewoon boeiend oorlogsverhaal. Lees dit tweeluik!

Tekst en tekeningen: Pascal Rabaté
Vertaling: Arend-Jan van Oudheusden / Studio Peter de Raaf
Drukwerkbegeleiding: Printinge
Uitgeverij: Concerto Books
120 pagina’s / hardcover / € 24,99 / ISBN 9789493109056

[bol_product_links block_id=”bol_5c41ab54341de_selected-products” products=”9200000108467643,9200000108467645″ name=”De nederlaag – Pascal Rabaté” sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFFFFF” border_color=”D2D2D2″ width=”250″ cols=”1″ show_bol_logo=”1″ show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]